Nous fulletons comercials de IN2

Informàtica Industrial ha actualitzat els seus fulletons comercials i ha dissenyat una línia de comunicació més clara amb l’objectiu de comunicar de forma més directa les característiques bàsiques de cada un dels seus serveis.

En propers posts us els explicarem un per un i us destacarem aquells aspectes més importants i que marquen la diferencia competitiva de la nostra empresa, amb els seus més de 30 anys d’experiència.

Podeu veure en aquest post una mostra del servei de Contracte de Manteniment Bàsic de IN2, adreçat al manteniment informàtic per Pimes del Vallès.