Impressió cost per còpia

Modalitat de Gestió A

A IN2 li oferim auditories d’equips d’impressió, estudi de les càrregues de treball, planimetries, distribució de les funcions d’impressió, escanejat, còpia, ús del color, formats de paper, A3, etc.

A Informàtica Industrial li aconsellem sempre la millor opció basant-nos en el catàleg del líder mundial en impressió, HP.

Modalitat de Gestió B

Li oferim consultories sobre Seguretat en la impressió, basant-nos en les utilitats que porten les pròpies màquines o mitjançant eines externes.

L’ajudarem a establir restriccions d’accés o d’ús de les funcionalitats que desitgi.

Aquest servei d’Informàtica Industrial li permetrà seguir la comptabilitat dels treballs realitzats ja sigui per usuari, departament, codi de seguretat o per mitjà d’identificació.

Modalitat impressió preu x còpia 1 (En propietat)

En IN2 li oferim l’adquisició dels equips en propietat i l’explotació dels mateixos en la modalitat de cost x còpia.

Pagarà només la tinta utilitzada en la modalitat de cost x còpia, amb els manteniments, reparacions, peces i desplaçaments inclosos en aquest preu durant 5 anys.

Això li suposa un estalvi de fins a un 30% en el consumible original i la maximització en els temps de funcionament dels equips.

Modalitat impressió preu x còpia 2 (Renting)

En IN2 li oferim l’adquisició dels equips de lloguer o rènting i explotació dels mateixos en la modalitat de cost x còpia.

Pagarà només la tinta utilitzada en la modalitat de cost x còpia, amb els manteniments, reparacions, peces i desplaçaments inclosos en aquest preu durant 5 anys.

Això li suposa un estalvi de fins a un 30% en el consumible original i la maximització en els temps de funcionament dels equips.