Política de qualitat

DECLARACIÓ DE LA POLÍTICA DE QUALITAT

La política de qualitat d’INFORMÀTICA INDUSTRIAL IN2 S.A. és millorar contínuament els propis productes en quant a costos, prestacions i reducció de rebuigs i oferir a les empreses clients un servei d’alta qualificació tècnica, amb l’agilitat que correspon a una organització ben dimensionada i estructurada, fins aconseguir el compliment dels requisits relacionats amb el producte o servei i per tant la satisfacció dels nostres clients. És apropiada al context de l’organització i recolza la seva direcció estratègica. Per això estableix, declara i assumeix els següents principis adequats totalment al propòsit de l’organització:

  1. – La qualitat final del servei al client és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de preparació, acció/producció i comprovació en tots els subministraments de producte o servei. Això comporta el compromís d’acomplir amb els requisits establerts i la normativa legal que li fos aplicable amb la finalitat de millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de qualitat.
  2. – Atendre els desigs i les expectatives dels clients o qualsevol part interessada, reflectits en forma de comanda o altres sistemes de comunicació, són els únics criteris per establir el patró de qualitat dels nostres serveis.
  3. – La qualitat és tasca de tots. Cada empleat d’INFORMÀTICA INDUSTRIAL IN2 S.A. és responsable de la qualitat de la seva feina. El Director de Qualitat és responsable d’impulsar la implantació de la política i els objectius de qualitat i vetllar pel seu manteniment. Aquesta política proporciona el marc de referència per poder establir i revisar els objectius de qualitat i és revisada anualment per a la seva continua adequació als canvis tecnològics i de l’entorn social.
  4. – L’aplicació d’aquesta política exigeix la integració activa de tot l’equip humà de l’empresa. Per fer això la direcció considera prioritàries la motivació, el treball en equip i la formació.
  5. – La política de qualitat estarà a disposició del públic i es transmetrà a tots els integrants d’INFORMÀTICA INDUSTRIAL IN2 S.A. utilitzant els recursos que siguin necessaris: sessions informatives, notes escrites, cartells divulgatius, etc. amb la finalitat de que sigui compresa dintre de l’organització.

 

Per això a IN2 hem agafat com a frase:

El nostre compromís és la vostra satisfacció.

Signat: Sebastià Pascual